STRONA POLSKA: lokomotywa towarowa Tr21  |  
© Tomasz Mering 2018